Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tam Đại tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự


Sáng ngày 18/8, Đảng ủy xã Tam Đại tổ chức hội nghị thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

hoi nghi copy copy copy copy
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Thanh Thám – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin những nội dung cơ bản về tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian qua. Quan điểm, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại trong quý III/2019; quan hệ và cạnh tranh giữa các nước lớn trên thế giới, đặc biệt là mưu đồ chiến lược của Mỹ, Trung Quốc với biển Đông, vấn đề quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam gần đây. Trên cơ sở đó, đồng chí cũng phân tích những ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế, khu vực đến hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đòi hỏi công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước phải có những chiến lược phù hợp nhằm phục vụ tốt hơn trong phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Cũng tại đây, đồng chí Phan Thanh Thám cũng đã thông tin những nội dung cơ bản về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và việc thực hiện chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Di chúc của Bác. Đồng thời quán triệt một số nội dung về chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng.
Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước./.
Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Tam Đại tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự
Green Blue Orange Back to Top