Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tam Đại triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

UBND xã Tam Đại vừa triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Qua đó, nhằm xác định số lượng, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo trên địa bàn xã Tam Đại để có cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo năm 2019; kịp thời bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với hộ gia đình mới phát sinh, đồng thời đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với hộ gia đình không đủ điều kiện theo chuẩn nghèo tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, xác định hộ đủ điều kiện thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND. Theo đó, thời gian thực hiện như sau: từ nay đến 31/10/2019 các thôn tiến hành điều tra, rà soát; tổ chức họp nhân dân thông quả kết quả rà soát và thu thập thông tin đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ ngày 01/11 đến 20/11/2019 UBND xã cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý, tổng hợp hồ sơ đề nghị UBND huyện thẩm định kết quả. Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo năm 2019. Để công tác điều tra, rà soát hộ nghèo và cận nghèo năm 2019 đạt kết quả tốt, lãnh đạo UBND xã quán triệt tinh thần và chỉ đạo cho các thôn trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 phải đảm bảo tính đúng, tính đủ, chính xác, trung thực khách quan và cộng đúng số điểm của các chỉ tiêu đặc trưng từng hộ gia đình theo biểu mẩu quy định. Không tiến hành điều tra, rà soát theo cảm tính, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ghép khẩu, đưa người thân vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo không đủ điều kiện.
Đinh Tiên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Tam Đại triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Green Blue Orange Back to Top