Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Long Khánh

Thôn Long Khánh là một trong những thôn của xã Tam Đại được chọn để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay sau khi thực hiện việc sáp nhập thôn, chi ủy, chi bộ, Ban nhân dân, các đoàn thể thôn Long Khánh đã xây dựng, bổ sung kế hoạch để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Long Khánh và đến nay đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Để triển khai thực hiện phương án Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả. Định kỳ hằng tháng, hằng quý, Chi bộ ban hành Nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Đảng viên phối hợp với Ban phát triển thôn để triển khai thực hiện theo lộ trình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách và tham gia xây dựng các tiêu chí về xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Cuối năm, chi bộ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả đạt được, tiến độ triển khai thực hiện và bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc; phân công đảng viên cùng với Ban phát triển thôn tổ chức họp dân để thông tin tiến độ thực hiện của từng tiêu chí để nhân dân biết và tiếp tục hưởng ứng tham gia. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân với vai trò là chủ thể trong xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự quyết tâm xây dựng thành công Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, Chi bộ thon Long Khánh tập trung lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả trên các tiêu chí như Đường giao thông trục chính đã được bê tông hóa với chiều dài 3,47 km, đường ngõ xóm đã được bê tông hóa 11,42km. Đã đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường trục chính với chiều dài 3,47km, điện chiếu sáng đường ngõ xóm với chiều dài 11,814km. Vận động nhân dân tự chỉnh trang hệ thống điện sau công tơ nhằm đảm bảo sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện. Đầu tư nâng cấp nhà SHVH, khu thể thao thôn Long Sơn cũ và nhà SHVH, khu thể thao thôn Phước Thượng cũ phục vụ sinh hoạt hội họp, nhu cầu văn nghệ, thể thao cho nhân dân được thuận lợi; vận động trên 100 hộ dân đã tự nguyện chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ theo quy hoạch và 81 hộ gia đình tự nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất để giải phóng mặt bằng mở rộng các tuyến giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Công tác cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, kinh tế gia trại được chỉ đạo thường xuyên, xã đã cải tạo được trên 200 vườn, nhất là mô hình trồng hồ tiêu, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6% (không còn hộ nghèo có khả năng thoát nghèo); thu nhập bình quân đầu người đạt 45,74 triệu đồng/người/năm, cao hơn thu nhập bình quân đầu người của xã 10,06%. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực; tỷ lệ hộ GĐVH đạt 95,45%, 01 Tộc họ được công nhận Tộc họ văn hóa, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có tệ nạn xã hội phát sinh trên địa bàn.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Đại lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân thôn Long Khánh sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, thật sự đem lại chuyển biến một cách toàn diện, thật sự rõ nét và bền vững về Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối phố, thôn, xóm Xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Long Khánh
Green Blue Orange Back to Top