Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Đại hội Đảng bộ xã Tam Đại thành công tốt đẹp

Sáng ngày 30/6, Đảng bộ xã Tam Đại khai mạc phiên Đại hội chính thức với sự tham gia của 103 đại biểu chính thức đại diện cho 208 đảng viên của toàn đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư Huyện ủy về dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tam Đại đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng. Theo đó, giá trị sản xuất Nông - Lâm – Thủy sản nước ngọt chiếm 27,89% trong cơ cấu kinh tế, so với năm 2015 giảm 12,03% và giảm 8,41% so với Nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), xây dựng chiếm 44,42% trong cơ cấu kinh tế, so với năm 2015 tăng 6,73% và giảm 1,28% so với Nghị quyết. Giá trị Thương mại dịch vụ (TMDV), chiếm 27,69% trong cơ cấu kinh tế, so với năm 2015 tăng 6,29% và tăng 9,69 so với Nghị quyết, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 39,02 triệu đồng/người/năm, tăng 1,68 lần so với đầu nhiệm kỳ và đạt 123,87% so với Nghị quyết đề ra; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Đến cuối năm 2019, giá trị sản xuất TTCN-XD đạt 96,225 triệu đồng, chiếm 44,42% trong cơ cấu kinh tế, giá trị tăng bình quân hằng năm là 8.492,15 triệu đồng, so với năm 2015 tăng 6,73% và giảm 1,28% so với Nghị quyết đề ra. Hoạt động chủ yếu là một số ngành nghề có lợi thế tại địa phương như: Cưa xẻ gỗ, hàng mộc dân dụng, gia công cơ khí, xây dựng nhà cửa, các công trình dân dụng; giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Về thương mại - dịch vụ trên địa bàn có bước phát triển, đến cuối năm 2019 giá trị đạt 60.000 triệu đồng, chiếm 27,69% % trong cơ cấu kinh tế, giá trị hằng năm tăng bình quân 6.880 triệu đồng, so với năm 2015 tăng 6,29% và tăng 9,69% so với Nghị quyết đề ra với các hoạt động buôn bán tạp hóa, kinh doanh hộ gia đình...
Theo ông Phan Đình Quế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: "sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội, thật đáng mừng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị được củng cố vững chắc; công tác cán bộ được tập trung thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sắp xếp cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, chất lượng đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ được nâng lên rõ rệt".
Công tác phát triển đảng viên, đào tạo bồi dưỡng được quan tâm. Có 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ (trừ các đồng chí được miễn sinh hoạt và đi làm ăn xa). Thực hiện tốt Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 21 của Huyện ủy và đạt kết quả cao. Cấp ủy đã chỉ đạo các chi ủy, chi bộ làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên giữ các chức vụ ở thôn. Đến nay đã nhất thể hóa Bí thư kiêm Trưởng thôn, các chức danh Trưởng ban CTMT, công an, thôn đội, trưởng, phó các chi hội đoàn thể là đảng viên đạt 100%.Hoạt động của Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội luôn được kiện toàn, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới; công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến rõ nét. Các phong trào lớn như, ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả tốt.
Mặt trận, các đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tham gia góp ý phản biện các đề án như: sáp nhập, đổi tên thôn; sắp xếp tổ chức bộ máy từ xã đến thôn, đề án bổ sung xây dựng Nông thôn mới của xã..
Đại hội đã bầu 13 đồng chí tiêu biểu vào BCH Đảng bộ và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Đại hội Đảng bộ xã Tam Đại thành công tốt đẹp
Green Blue Orange Back to Top