Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành công văn số 3824/UBND-KGVX ngày 10/7/2020 về chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2072/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 về việc tiếp tục tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập khẩu hàng hóa, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thực phẩm.

Nguồn:quangnam.gov.vn

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chính sách mới Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Green Blue Orange Back to Top