Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Chứng thực

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 222
2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhàở 218
3 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 190
4 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 213
5 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 229
6 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 236
7 Chứng thực di chúc 216
8 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) 191
9 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 218
10 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 230

Trang 1 trong tổng số 2

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thủ tục hành chính Chứng thực
Green Blue Orange Back to Top