Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Văn bản chính sách mới

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL

Thứ hai, 03 Tháng 8 2020 14:24

Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Nội dung mới cơ bản của Luật
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 về kỹ thuật của Luật...

Đọc thêm...

 
 

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 16 Tháng 7 2020 09:01

UBND tỉnh ban hành công văn số 3824/UBND-KGVX ngày 10/7/2020 về chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 79/2020/NĐ-CP: Chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

Thứ tư, 15 Tháng 7 2020 08:23

Ngày 08/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Nghị định gồm 3 Chương 12 Điều quy định về phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên; phụ cấp theo ngày làm việc; chế độ khám bệnh, chữa bệnh...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 78/2020/NĐ-CP: Quy định về tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị

Thứ tư, 15 Tháng 7 2020 08:22

Ngày 06/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về việc tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nghị định trên quy định đối tượng được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị gồm: Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ; hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên; sinh viên khi tốt...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 78/2020/NĐ-CP: Quy định về tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 08:45

Ngày 06/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về việc tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nghị định trên quy định đối tượng được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị gồm: Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ; hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên; sinh viên khi tốt...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 72/2020/NĐ-CP: Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Thứ ba, 07 Tháng 7 2020 09:49

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về: Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ; số lượng Phó chỉ huy trưởng, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP: Vị trí việc làm và biên chế công chức

Thứ bảy, 20 Tháng 6 2020 14:48

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Xác định vị trí việc làm
Nghị định quy định các cơ quan, tổ chức xác định vị trí việc làm cho công chức phải căn cứ vào: 1- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; 2- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng...

Đọc thêm...

 
 

Quy định khu vực cấm, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái

Thứ hai, 15 Tháng 6 2020 14:28

Quy định thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/6/2020.Cụ thể, khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ gồm: 1- Khu vực các công trình quốc phòng và khu quân...

Đọc thêm...

 
 

Quy định về tiêu chuẩn đối với CB, CC xã, phường, thị trấn và tuyển dụng CC xã, phường, thị trấn

Thứ hai, 15 Tháng 6 2020 14:27

Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 03 /2020/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2020 và bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển...

Đọc thêm...

 
 

Triển khai thực hiện cấp bản sao điện tử

Thứ hai, 15 Tháng 6 2020 14:26

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3028/UBND-NC chỉ đạo triển khai thực hiện cấp bản sao điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Công văn nêu rõ: Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu lực thi hành từ...

Đọc thêm...

 
 

Trang 1 trong tổng số 10

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chính sách mới
Green Blue Orange Back to Top