Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Khối Đảng

Rà soát, nâng cấp mộ liệt sỹ

Thứ tư, 24 Tháng 4 2024 08:30

Ngày 22/4/2024, Đảng ủy xã Tam Đại ban hành Công văn số 358 về đề nghị rà soát, nâng cấp các mộ liệt sỹ là mộ đất. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Đại đề nghị UBND rà soát hiện trạng các mộ liệt sỹ là mộ đất, chưa xây dựng trên tinh thần nội dung Thông báo số 793-TB/HU, ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Phú Ninh tại phiên họp thường kỳ ngày 04/4/2024. Làm việc cụ thể...

Đọc thêm...

 
 

Tiếp tục thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo

Thứ tư, 24 Tháng 4 2024 08:27

Ngày 22/4/2024, Đảng ủy xã Tam Đại ban hành Công văn số 359 về thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo;Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Đại đề nghị UBND xã tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận, chủ trương chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, trong đó cần tập trung tăng cường quản lý, siết...

Đọc thêm...

 
 

Giao ban BCĐ đề án 61 xã

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 16:10

Chiều ngày 17/4/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam" xã Tam Đại tổ chức họp giao ban quý 1 năm 2024. Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo đề án 61 xã, Võ Duy Trịnh chủ trì cuộc họp.
Trong 3 tháng đầu năm 2024, thực hiện...

Đọc thêm...

 
 

Thống nhất miễn sinh hoạt đảng viên theo quy định

Thứ tư, 10 Tháng 4 2024 09:52

Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Đảng ủy xã Tam Đại vừa tổ chức họp, thống nhất danh sách đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng do tuổi cao, sức yếu, ốm đau và đi làm ăn xa năm 2024. Theo đó, đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng do tuổi cao, sức yếu, ốm đau là 26 đồng chí, trong đó: chi bộ thôn Đại An có...

Đọc thêm...

 
 

Công khai quy hoạch cấp ủy và các chức danh Trưởng, Phó các ban ngành, Mặt trận , các tổ chức chính trị xã hội

Thứ tư, 10 Tháng 4 2024 09:50

Sáng ngày 09/4/2024, Đảng ủy xã Tam Đại tổ chức họp, công khai Quy hoạch Cấp ủy, các chức danh Trưởng, Phó các Ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo Quy định số 07-QĐ/HU, ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 03-HD/BTCHU, ngày 04/3/2022 của Ban...

Đọc thêm...

 
 

Tăng cường công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên

Thứ tư, 10 Tháng 4 2024 09:49

Ngày 09/4/2024, Đảng ủy xã Tam Đại ban hành Thông báo số 107-TB/ĐU của Đảng ủy về công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong thời gian đến, Đảng ủy xã Tam Đại đề nghị các chi bộ, các Ban xây dựng Đảng, UBMT TQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội trung tập quán triệt tuyên truyền Nghị quyết...

Đọc thêm...

 
 

Công tác kiểm tra, giám sát quý 1 đạt nhiều kết quả

Thứ năm, 04 Tháng 4 2024 09:45

Trong quý I năm 2024, Đảng ủy, ủy ban kiểm tra tập trung xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng; theo đó Đảng ủy hoàn thành 02 cuộc, đạt 50% kế hoạch Huyện ủy giao: kiểm tra đối với chi bộ Y tế và đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện...

Đọc thêm...

 
 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13-CT/HU năm 2024

Thứ hai, 01 Tháng 4 2024 16:55

Ngày 01/4/2024, Đảng ủy xã Tam Đại ban hành Kế hoạch số 197-KH/ĐU về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 13/5/2021 và Kế hoạch số 192-KH/HU ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh về thực hiện phong trào cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh-sạch-đẹp năm 2024. Theo đó trong năm 2024 Đảng ủy đề ra các mục tiêu để thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường "sáng, xanh, sạch...

Đọc thêm...

 
 

Tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ

Thứ hai, 01 Tháng 4 2024 16:50

Ngày 01/4/2024, Đảng ủy xã Tam Đại ban hành Công văn số 346 triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ. Theo đó, Đảng ủy tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ban...

Đọc thêm...

 
 

Đảng ủy ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy,chính quyền với Nhân dân

Thứ hai, 01 Tháng 4 2024 16:49

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Đại vừa ban hành Kế hoạch số 196-KH/ĐU, ngày 01/4/2024 về tổ chức tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy,chính quyền với Nhân dân xã năm 2024. Theo đó, năm 2024 Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức 02 cuộc đối thoại trong đó 01 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với với nhân dân về xây dựng...

Đọc thêm...

 
 

Trang 1 trong tổng số 17

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng
Green Blue Orange Back to Top