Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Thông tin tuyên truyền

Quy định mới về hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thứ năm, 27 Tháng 7 2023 17:18

Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND Quy định về hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được HĐND tỉnh thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

Nghị quyết này áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện quyết định luân chuyển, điều động để giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Nam.

Không áp dụng đối với các trường hợp: Cán bộ, công chức luân chuyển, điều...

Đọc thêm...

 

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 25 Tháng 7 2023 14:11

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống tai nạn, thương tích...

Đọc thêm...

 
 

Quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Thứ hai, 24 Tháng 7 2023 08:02

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã thay mặt Bộ Chính trị ký Quy định 114 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này thay thế Quy định 205 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Quy định 114 nêu rõ các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn như dùng uy...

Đọc thêm...

 
 

Du lịch cộng đồng phát triển bền vững và những bài học kinh nghiệm

Thứ bảy, 17 Tháng 6 2023 09:31

Ngày nay, du lịch cộng đồng đang được đặt ra trong Chiến lược phát triển du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới với mục tiêu mang lại lợi ích chung cho cộng đồng địa phương, đặc biệt cho cộng đồng các làng quê xa xôi ở nông thôn. Phát triển du lịch có sự tham gia của cộng đồng là quan điểm phát triển đúng đắn ngày càng được xã hội quan tâm và khuyến khích. Tại Việt Nam, du...

Đọc thêm...

 
 

Nhận diện quá trình từ suy thoái về tư tưởng chính trị đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thứ bảy, 17 Tháng 6 2023 09:14

Từ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1994), Đảng ta đã thẳng thắn nhận định tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tham nhũng, tiêu cực là một trong những nguy cơ, nguyên nhân cản trở sự phát triển, sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Với quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, khả thi, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Đọc thêm...

 
 

Trang 3 trong tổng số 56

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Quốc phòng An ninh
Green Blue Orange Back to Top