Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Thông tin tuyên truyền

Khẩn trương ứng phó bão số 4 theo phương châm “4 tại chỗ”

Thứ hai, 26 Tháng 9 2022 10:05

Ngày 25.9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 02 yêu cầu tập trung ứng phó bão số 4 theo phương châm "4 tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; thủ trưởng các sở, ban ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm, khẩn trương các nhiệm vụ tại Công điện số 01 (ngày 24.9.2022) của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó bão Noru. Đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai ứng phó...

Đọc thêm...

 

Các văn bản chủ yếu của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số

Thứ hai, 08 Tháng 8 2022 07:09

Các văn bản chủ yếu của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số:

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một sổ chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm...

Đọc thêm...

 
 

Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Thứ bảy, 09 Tháng 7 2022 07:53

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định 69 ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Quy định 69 thay thế Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy...

Đọc thêm...

 
 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Chủ nhật, 03 Tháng 7 2022 14:05

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong bối cảnh toàn Đảng đang nỗ lực thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính...

Đọc thêm...

 
 

Tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

Chủ nhật, 03 Tháng 7 2022 14:03

1. Lịch sử mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt Việt - Lào

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung giữa Nhân dân hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ví trong câu thơ bất hủ...

Đọc thêm...

 
 

Trang 10 trong tổng số 57

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Quốc phòng An ninh
Green Blue Orange Back to Top