Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Văn bản chính sách mới

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg: Sửa quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 08:16

Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021.

Cụ thể, về nội dung hỗ trợ người lao động tạm hoãn...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: Hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ

Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 08:15

Ngày 19/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó có quy định về hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 08:15

Ngày 19/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định một số biện pháp thi hành Luật Khiếu nại...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 08:14

Ngày 19/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/12/2020.

Phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế
Cụ thể, phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:
Không nộp...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thứ hai, 26 Tháng 10 2020 08:11

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn. Nghị định đã điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về thuế và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

Theo đó, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định, các vi phạm hành chính với số thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc giá trị hàng hóa từ...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Thứ tư, 21 Tháng 10 2020 08:35

Ngày Ngày 07/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, trong đó quy định cụ thể mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/12/2020.
Nghị định quy định, phạt tiền từ 150-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP: Quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức VPHC trong lĩnh vực y tế

Thứ tư, 21 Tháng 10 2020 08:35

Ngày 28/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực y tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Nghị định này quy định về hành vi VPHC, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi VPHC, thẩm quyền...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 116/2020/NĐ-CP: Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

Thứ tư, 21 Tháng 10 2020 08:34

Ngày 25/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 và áp dụng bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm học 2021 - 2022.

Nghị định này quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Thứ tư, 21 Tháng 10 2020 08:34

Ngày 25/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
Nghị định quy định rõ điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể, người có đủ các điều kiện sau đây không...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định định số 108/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Thứ tư, 21 Tháng 10 2020 08:33

Ngày 14/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Giảm 1 Phó Trưởng phòng - mỗi phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chỉ có 02 Phó Trưởng phòng
Theo đó, Nghị định số...

Đọc thêm...

 
 

Trang 1 trong tổng số 12

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chính sách mới
Green Blue Orange Back to Top