Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Văn bản chính sách mới

Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 16:34

Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường được Chính phủ thông qua ngày 19/02/2019, có hiệu lực từ ngày 05/04/2019.

Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định 04/2019/NĐ-CP: Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 15:21

Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, bao gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP: Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 15:15

Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Nghị định quy định Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật rừng, động vật...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP: Quy định nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm

Thứ bảy, 26 Tháng 1 2019 15:57

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định này quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

Nghị định nêu rõ nhiệm vụ...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP: Nhiều chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

Thứ bảy, 05 Tháng 1 2019 13:25

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng của Nhà nước.

Theo đó, Nghị định này, Nhà nước bảo đảm ngân sách đầu tư cho các hoạt động: Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; bảo vệ và cứu hộ thực vật rừng, động vật...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét tuyển viên chức

Thứ bảy, 05 Tháng 1 2019 13:23

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 (nội dung xét tuyển viên chức ) và...

Đọc thêm...

 
 

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg: Chế độ họp trong quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Thứ bảy, 05 Tháng 1 2019 13:22

Với mục tiêu giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp, các ngành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức các cuộc họp, góp phần tích cực tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 07:57

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

xem chi tiết tại đây

 
 

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 07:56

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Xem chi tiết tại đây

 
 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 07:55

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Xem chi tiết tại đây

 
 

Trang 4 trong tổng số 11

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chính sách mới
Green Blue Orange Back to Top