Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Văn bản chính sách mới

Vấn đề người dân cần biết khi Luật tiếp cận thông tin chính thức có hiệu lực thi hành

Thứ sáu, 22 Tháng 6 2018 05:46

Kể từ ngày 01/7/2018, Luật tiếp cận thông tin, được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 06/4/2016, bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, mọi công dân đều được tiếp cận thông tin do cơ quan nhà nước công khai và được yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin khác (trừ thông tin công dân không được tiếp cận, theo Điều 6 và thông tin được tiếp cận có điều kiện...

Đọc thêm...

 
 

Những đối tượng được tăng lương, phụ cấp từ ngày 01/7/2018

Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 11:18

Từ ngày 01/7/2018, Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, những đối tượng hưởng lương theo mức lương cơ sở sẽ được tăng từ 1.300.000 đồng/ tháng lên 1.390.000 đồng/tháng, bao gồm:
1/ Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy...

Đọc thêm...

 
 

Đề xuất điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản

Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 05:21

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
Theo dự thảo, địa điểm sản xuất nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải chứa yếu tố độc...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định 52/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn

Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 17:45

nghị định 52/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn
Xem chi tiết tại đây

 
 

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 17:37

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Xem chi tiết tại đây

 
 

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 17:33

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa...

Đọc thêm...

 
 

Quy định về bổ nhiệm chức danh cán bộ

Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 12:11

Để thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025; ngày 06/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng...

Đọc thêm...

 
 

6 điều kiện để nhà xây trái phép không bị thảo dỡ

Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 16:32

Ngày 24/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; ...

Theo Thông tư, các hành vi: xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; xây...

Đọc thêm...

 
 

Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 13:14

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

xem chi tiết tại đây

 
 

Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng

Thứ tư, 13 Tháng 6 2018 11:44

423 trong tổng số 466 đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường đồng ý thông qua dự thảo Luật An ninh mạng.

Xem chi tiết tại đây

 
 

Trang 10 trong tổng số 11

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chính sách mới
Green Blue Orange Back to Top