Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023

Sáng ngày 23/4, Đảng ủy xã Tam Đại tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 "Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho hơn 120 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ xã.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Võ Duy Trịnh – HUV, Bí thư Đảng ủy, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2023 "Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, Chuyên đề cung cấp nội dung cơ bản về lý luận và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam. Chuyên đề gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Văn bản của Trung ương, của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025. Phần thứ hai: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ ba: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam.
Qua việc học tập, nghiên cứu giúp cán bộ, đảng viên hiểu và nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực của Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đối với mục tiêu, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, của xã Tam Đại nói riêng, nhất là công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để triển khai thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2023, Bí thư Đảng uỷ Võ Duy Trịnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các cấp tập trung triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hằng năm của từng ngành, từng cấp gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế; đề ra các giải pháp, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn đọng, vướng mắc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện gương người tốt việc tốt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực; phát huy tính tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Tiếp tục xây dựng mô hình mới về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực; đánh giá kết quả và chủ động giải quyết những vấn đề nổi cộm và xây dựng mô hình điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, địa phương...
Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Phóng sự Con bò sinh kế

Banner liên kết


3333

 

11111

 

trangtinphapluat

NONGTHONMOI

hcm2

pgd

card tien

22 copy

..

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023
Green Blue Orange Back to Top