Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Sáng 12-6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương kết hợp với trực tuyến tới 4.487 điểm cầu.
Theo đánh giá, 2 năm qua thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, các cấp ủy, các ngành, địa phương trong cả nước đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Cả nước có 25.525 mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác; trong đó, nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được nhân rộng.
Kết luận số 01 được triển khai thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, vừa góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng vừa chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc học tập và làm theo Bác còn gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề dư luận quan tâm...
Tại Hội nghị có 7 tham luận của các đảng bộ các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tập trung đánh giá những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01 và nêu lên các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới; Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các điển hình trong học tập và làm theo Bác.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Đồng thời, đề nghị các cấp uỷ đảng phải luôn nắm vững và nghiêm túc thực hiện Kết luận số 01; quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ; thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương. Tích cực nghiên cứu đổi mới, sáng tạo việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm hay, đột phá, gắn với hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thấm sâu trong các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống.
Đồng chí lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tiếp tục làm tốt hơn nữa 3 nhiệm vụ: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương. Đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu; nghiêm túc phê bình những tập thể, cá nhân có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Chiều bồng miêu

Banner liên kết


3333

 

11111

 

trangtinphapluat

NONGTHONMOI

hcm2

pgd

card tien

22 copy

..

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Green Blue Orange Back to Top